top of page
319372082_10160161502584550_8346956719574019212_n.jpg

Diploma training in Sound Healing,

1-4 steps (tot 100h)  

 

The training is spread over four weekends over the course of a year.

Each part is 25 hours each incl. homework.

The first part is mandatory, after that you can choose to go through the whole program to become a certified SoundHealer and Healing Sound Ceremony Facilitator or choose individual parts. 

Vad är målet med modulen?

Ge dig en gedigen teoretisk grund att stå på, så att du när vi ses för de fysiska träffarna till fullo kan fokusera på praktiska övningar.

2

Behöver jag några förkunskaper?

Inga förkunskaper krävs för denna modul. 

3

Hur ser upplägget ut?

Kursen är upplagd i kapitel som avslutas med instuderingsfrågor.

Du får tillgång till webbutbildnignen 2 månader innan den första fysiska modulen. 

Studietakten är valfri, men du behöver ha gått utbildningen innan kursstart.

Innehållet i denna modul speglar den certifieringsnivå du valt att gå; Gruppsessioner, Enskilda sessioner, Distans och Röst eller hela Årsprogrammet. 

4

Innehåll

1. Vad är SoundHealing?

- Ursprunget, historia kring SoundHealing och Shamanism

2. Varför fungerar SoundHealing?

- Vetenskap och viktiga begrepp inom SoundHealing och Ljudterapi

3. Musikteori

- Ljuds uppbyggnad, intervaller, övertoner och rytm

4. Kroppens energisystem

- Chakra, aura

5. Energihygien

- Personlig energipraktik samt hantera rummets energi 

6. Guidad healing

- Trans- och förändrade tillstånd med rösten

7. Ceremoni, trumresa

8. Röstmedicin

- Olika rösttekniker för ditt helande. Toning, chanting, mantra, kulning, jojk, övertonssång.

9. Urinstrument

- Olika instruments användningsområden för läkning. Shamantrumma, gong, didj, skallra, tibetanska skålar, kristallskålar, chimes, flöjt, kalimba, lyra

10. Individuella sessioner

11. Bygga upp olika teman för gruppsessioner

- Ljudresa, ljudlandskap, ljud+yoga/rörelse, ljudceremoni, ljud+röst, individuell 

12. Terapeutiska sessioner

13. Sånger och mantra

6

Vad består det egna arbetet i?

Innan utbildningen har du ett samtal med kursledaren för att gå igenom dina tidigare erfarenheter och var du vill utvecklas.

Under utbildningen ger du dig själv i läxa hur du ska applicera dina nya kunskaper. Detta ska ha gjorts innan diplomering.

Efter utbildningen fyller du i vilka instrument du redan har samt de du ev. vill skaffa i närtid. Du skapar också en samling med sånger och mantran som du känner dig bekväm med att använda dig av. Du rapporterar också hur du upplevde att använda dina nya kunskaper.

Daglig övning – jordande övning ca 15-20 min.

Litteratur att läsa.

Module 1

The primal tone
- Find your authentic expression // Earth

Orm
bottom of page