top of page

Om det shamanska

Medicinhjulet

medicine wheel.jpg

En inre resa mot ditt högre jag.

Medicinhjulet är det shamanska lagret i vår utbildning och är ett gammalt verktyg för vår inre utveckling. Hjulet består av fyra riktningar med fyra olika arketyper som hjälper oss i vår transformation. Denna symbol återfinns på flera platser i världen, t.ex. urbefolkningen i Nordamerika, Central- och Sydamerika samt Keltiskt & Germanskt. Vårt medicinhjul baseras främst på det andinska hjulet, men bär även influenser från vårt nordiska arv.

Om

Utbildningen

Vill du hitta ditt unika uttryck i att använda skålar, trummor, gong, röst och andra urinstrument i ett helande syfte?  För din egen skull eller i din verksamhet? Då kan detta vara kursen för dig!

 

Jag är väldigt entusiastisk över att nu erbjuda denna unika utbildning där gammal kunskap kring Helande Ljud kombineras med modern vetenskap. Du kan välja att enbart gå första modulen för en heltäckande grundutbildning, eller gå valfri fördjupningsdel. Är din längtan att dedikera dig till detta område, är du välkommen att anmäla dig till att fullfölja hela årsprogrammet och bli diplomerad Healing Sound Ceremony Facilitator och SoundHealer.  

The medicine of the future will be music and sound 

- Edgar Cayce

För mig innebär ett Medicin Hjul en inre resa mot sitt högre jag. Ett sätt att göra upp med sitt förflutna, sina tidigare liv, allt lidande, identifikationer och storys. Att inte längre identifiera sig med det man har varit utan kliva in i nuet och se vad man kan bli. Vi har alla en ryggsäck med oss med vår historia och så länge vi bär omkring på den så kan vi inte lyfta och flyga. Det kan ju låta enkelt att bara släppa ryggsäcken och lyfta, men det är en djup resa med sig själv som kräver mycket mod. Mod att titta ner i varje vrå, det som gömmer sig i det omedvetna, i våra skuggor och mörker.

Många vill börja sin spirituella resa i enbart det ljusa och det vackra. Att känna ”bliss och bless”.
All början är såklart en bra början men att ha i åtanke att ett träd behöver sina djupa rötter ner i den näringsrika jorden och sin kraftfulla stam för att kunna växa en stor krona som når upp mot stjärnorna. På samma sätt börjar ett Medicin Hjul med grunden. I den shamanska traditionen från Qeros i Anderna bygger vi vår Mesa-vårt medicinaltare med våra medicinstenar- under detta hjul. I varje riktning har vi 3 stenar som vi jobbar igenom i våra processer i vårt inre. Våra sår och egna processer transformeras till vår medicin. Den trettonde stenen vi får är vår lineage sten som knyter oss till förfäder av Inka. Nummer 13 symboliserar att vi kliver ur den linjära tiden in i den cirkulära tiden. En tid av synkronisitet och magi.

Såklart har alla lärare också sitt sätt att lära ut och sin medicin att dela med sig. När jag och min kollega Mari startade ”Medicine Woman Shamanic Training” integrerade vi en mer feminin energi in i våran utbildning. Vi jobbar förutom med det traditionella även med dans och rörelse för att lära sig lyssna till kroppens visdom, vi väcker kreativitet med skapande av blomster mandalas och lär oss om månfaser samt örter för olika syften. Gudinne ceremonier ger oss ett starkt systerskap som jag upplever att många i vår moderna tid saknar.

Ett Medicin Hjul består av 4 riktningar med 4 olika arketyper som hjälper vår transformation.

Riktning SYD– Här jobbar vi med arketypen Ormen. Precis likt ormen ömsar vi skinnet av vårt förflutna för att förnya oss själva och vår livskraft. Ormen visar oss vägen tillbaka in i skönhet med Moder Jord där vi hittar tillbaka till att leva i balans med elementen och allt liv. Här är vår grund, vår trygghet och tillit som vi bygger allt på. Vi väcker kreativiteten, glädjen och känslan av överflöd. Syd symboliserar även vår fysiska värld, vår kropp, hem, arbeten och hur vi skapar vårt fysiska liv.

Riktning VÄST– Här jobbar vi med arketypen Jaguren. Hur vi står i vår egen kraft och hur vi använder kraften till att manifestera. Jaguaren lär oss att gå bortom drama, konflikter, illusioner och döden. Inga fiender någonstans. Vi vill vandra som ljuskrigare utan att lämna spår efter oss själva till kommande generationer. Balans mellan polariteter.Vi lär oss att resa till Undre Världen för att hämta hem gåvor från vårt undermedvetna. Vi förstår att allt vi ser utanför oss själva är en projektion. När vi äger vår projektion kan vi skifta den. Vi hämtar hem all vår kraft. Det är då vi kan börja bli skaparen av vårt egna liv.

Riktning NORR– Här jobbar vi med arketypen Kolibrin. När vi jobbat ur vår ryggsäck i tidigare riktningar är det dags att lyfta. När inte längre det förflutna eller egot styr kan vi lära oss att höra vår själs röst och längtan. Vi säger JA till livet och vågar ge oss efter våra större drömmar. En väg som väcker glädje, passion och mening. En väg mot vårt Destiny. Vi lär oss att kommunicera med vårt högre jag och guidas av vår egen inre visdom. Vi ser inte längre hinder utan följer det som är möjligt. Här lär vi oss att resa till den Övre Världen för att hämta hem information för vår inre resa och utveckla en relation med våra guider.

Riktning ÖST– Här jobbar vi med arketypen Örnen. Vi lär oss att se allt ur ett mycket högre perspektiv. Vi flödar med livet. Ser lärdomar och flyger vidare. Nu handlar det mer om att skapa för någonting större än det personliga. Hur vi skapar en värld tillsammans som gynnar allt liv. Vi följer hjärtats väg och har full tillit till att livet guidar oss. Vi sprider våra stora vingar av ljus.

De fyra olika delarna

Riktning Syd

Läk rädslor från ditt förflutna och hitta din urton.

Vi börjar i Syd, där moder jord och hennes röda färg är närvarande.

Under detta steg upplever vi hur vi får kontakt, liksom ormen - mage mot mage med jorden. Här transformerar vi det förflutna, läker gamla sår och ömsar skinn.

Här handlar det om inleda resan att "gå skönhetens väg" i balans med elementen och allt liv. Vi väcker kreativiteten, glädjen och känslan av överflöd. Detta är en icke dömande och obunden väg där vi finner vår grund och trygghet och därmed kan släppa taget om vårt lidande.

Syd handlar också om vår fysiska värld, vår kropp, hem, arbeten och hur vi skapar vårt fysiska liv.

M1 Urtonen - Finn ditt autentiska uttryck

Jord | Orm | Kropp | Syd

Riktning Väst

Stå upp för den du är och skapa ett helande flöde.

Resan fortsätter i Väst,

Riktning VÄST– Här jobbar vi med arketypen Jaguren. Hur vi står i vår egen kraft och hur vi använder kraften till att manifestera. Jaguaren lär oss att gå bortom drama, konflikter, illusioner och döden. Inga fiender någonstans. Vi vill vandra som ljuskrigare utan att lämna spår efter oss själva till kommande generationer. Balans mellan polariteter.Vi lär oss att resa till Undre Världen för att hämta hem gåvor från vårt undermedvetna. Vi förstår att allt vi ser utanför oss själva är en projektion. När vi äger vår projektion kan vi skifta den. Vi hämtar hem all vår kraft. Det är då vi kan börja bli skaparen av vårt egna liv.

MORMOR MÅNE | VATTEN-BLÅ | KÄNSLOR
Bro mellan världarna | Lös karmiska band
Läk det som hindrar dig att leva fullt ut | Kärlek
Förfäder | Liv & död | Mod | Din sanning

Mål & Resultat

Dina nya 

färdigheter

 • Påvisa, förstå och dela filosofin kring ljudhealing och dess potential 

 • Utveckla en praktik för att arbeta med ljud efter ditt behov och önskemål 

 • Förmåga att ge Sound Healing sessioner enskilt och i grupp  

 • Känna dig bekväm i att utöva Sound Healing Ceremonier med grupper 

 • Fördjupa din förmåga att lyssna inåt och nå ett djupt meditativt tillstånd  

 • Förstå syftet och kunna använda heliga instrument såsom: Skålar, Trumma, Gong mfl.  

 • Utforska vidden och möjligheterna med din röst 

 • Utforska kopplingen mellan ljud och tystnad, ljud och rörelse samt ljud och andning  

 • Lära dig använda olika typer av mantran och deras betydelse  

 • Utveckling av det inre örat och subtilt lyssnande 

 • Att växa genom själv-transformation 

Our 
Story

Get to Know Us

Medicinhjulet är det shamanska lagret i vår utbildning. Det återfinns på flera platser i världen.
Ex urbefolkningen i Nordamerika, Central- och Sydamerika samt Keltiskt & Germanskt. Detta
baseras främst på det andinska hjulet.

 

Vårt SoundHealer smycke är ett medicinhjul som länkar samman olika traditioner

bottom of page