top of page

Omarbetning pågår!

Nya datum med start hösten 2024

Kontakta oss för mer information

ÅRSPROGRAM

Certifierad

Ljudterapeut

Himladal | Seglora

Vecka 1  27 okt - 2 nov 2024 | Zoom 19 jan & 16 mars 2025 

Vecka 2  27 apr - 3 maj 2025 | Zoom 15 juni & 14 sept 2025

Grön bakgrund

6 nycklar du kommer få

🔆 Lär dig om filosofi, teori och forskning kring ljuds läkande och harmoniserande effekter. Du kommer också lära dig betydelsen av begrepp som entrainment, resonans, intention, harmoni/dissonans, övertoner/naturtonskala, rytm, cymatics med mera. 

🔆 Lär dig praktisk användning av instrument som shamantrumma, skallra, flöjt, kalimba, lyra, didgeridoo, gong, stämgafflar, mungiga, metall- och kristallskålar med mera. Du får även fri tillgång till många fler instrument under kursdagarna.

🔆 Utforska röstmedicin genom urgamla rösttekniker som skandinavisk kulning och jojk, chanting, toning, övertonssång och mantra, samt medicinsånger. Du kommer utveckla din rösts förmåga att använda den för läkning samt kunna guida klienter.

🔆 Utveckla din förmåga att medvetandegöra och rikta din samt klientens/gruppens energi. Du kommer också få en fördjupad förståelse i hur du kan arbeta med aura och chakrasystem samt utföra distansbehandling i enskilda sessioner.

🔆 Lär dig genomföra olika typer av gruppsessioner där instrument, tal, sång, naturljud, rörelse mm kombineras för att uppnå olika syften. Du kommer också få kunskap om hur du kan påverka hjärnvågor och kroppsfunktioner för att skapa läkande trancetillstånd.

🔆 Få vägledning/praxis i att arbeta terapeutiskt i enskilda sessioner och grupper. Du kommer också få lära dig metoden PranaSound där du kan arbeta med olika åkommor och besvär såväl fysiskt som på distans.

...dessutom:

🔆 Genomgå en läkande och hjärtöppnande resa tillsammans med likasinnande, där just ditt unika uttryck och färdigheter får synliggöras och komma fram.

🔆 Introduceras till det animistiska synsättet och förfina ditt lyssnande/känna av subtila signaler genom bland annat shamanska trumresor, -riktningar och naturupplevelser.

🔆 Få tillgång till mentorskap och ett stöttande nätverk under hela året genom digitala träffar och personligt stöd. Och möjligen nya vänner för livet.

Om

Utbildningen

Vill du träda in i en värld av skönhet, harmoni och inspiration? En värld där du med hjälp av ljud, toner och vibrationer får kontakt med ditt djupaste ursprung? Det handlar om att komma hem, både för dig själv men i förlängningen för de du kommer beröra med ditt vackra hjärta och unika uttryck i Sacred Sound. Välkommen!

 

Jag är väldigt entusiastisk över att nu erbjuda denna unika utbildning där gammal kunskap kring Healnde Ljud kombineras med modern vetenskap. Läkekonst med ljud är en urgammal kunskap och ljudterapi är det snabbast växande området inom traditionell medicin och röner stort intresse i forskarvärlden. Du kan välja om du vill vara med enbart för din skull, eller gå hela vägen och certifiera dig. 

The medicine of the future will be music and sound 

- Edgar Cayce

Många känner behovet att gå tillbaka till det ursprungliga och naturliga, låta sinnet vila och istället låta en djupare visdom ta plats. För att detta ska ske, behöver vi åter tona in oss på den långsammare puls vår jord och livet självt vibrerar i. Vi behöver lära oss att sakna ner och lyssna så att vi kan höra och stärka vår egen unika ton och uttryck.  

Under utbildningen kommer du lära dig att resa till den plats där källan av allt ljud finns. Från denna djupt meditativa plats har du möjlighet att hämta verktyg som assisterar dig i att skifta frekvens, läka emotionellt och fysiskt samt öppna delar av hjärtat som du inte visste fanns. 

Du kommer återknyta och stärka kontakten med den kraft och energi vi finner i den nordiska miljön, med sin trolska natur, melankoliska sånger och skiftande årstider. Har du dina rötter här, eller bara en längtan hit, är detta en viktig del i att komma hem och stärka ditt unika utövande. Då vi alla är jordens barn och hjärtat kan finnas på olika platser, är andra traditioner, sånger och instrument också betydande delar i utbildningen för att finna ditt sanna uttryck. 

Vem är utbildningen för?

Den här utbildningen är för dig som säger JA till att upptäcka en värld inom Sacred sound och bli ännu mer dig själv!

Du har förmodligen blivit berörd av ljuds transformerande potential och vet att det nu är dags. Dags att göra dig av med begränsande föreställningar som hindrat dig, och därmed bli friare, större vackrare i ditt avtryck i den här världen.

Du är Healer, Yogi, Meditatör, Musiker, Terapeut, Lärare, Ledare, Vårdare, Filosof eller Sångare och vill införliva ljudterapi i din praktik, göra detta bara för din läkning och utveckling, eller skapa en helt ny karriär.

...och kära vän, du behöver givetvis inte anse dig kunna sjunga eller ha musikalisk bakgrund för att kunna arbeta som healer med ljud - vi går bortom våra västerländska koncept kring musik i detta. Det enda du behöver är en längtan att vara mer i heliga och läkande ljud och en genuin vilja att ta modiga steg till ett sannare, mer autentiskt varande. 

Välkommen på din gyllene väg!

Om ljud som terapi

Hälsa & Sound

- HÄLSOFÖRDELAR-

Några forskningsresultat: 

 • Främjar kroppens självläkande förmåga 

 • Sänker stresshormoner i kroppen 

 • Stimulerar och stärker immunsystemet 

 • Sänker blodtrycket och ökar blodcirkulationen 

 • Förbättrar sömnkvaliteten

 • Stimulerar kreativitet och vitalitet – din livskraft 

 • Ökar klarhet och koncentration genom förbättrad synkronicitet av hjärnan 

 • Stimulerar neuropeptider i hjärnan vilket bl.a. förbättrar inlärning och minne 

 • Sänker hjärnvågorna & skapar en djupavslappning i kroppen

 • Ökad kontakt med det undermedvetna, "alltet", det som är större än du själv 

 • Vitaliserar celler och ökar flöde i blodkärl, lymfa, nerver och meridianer 

 • Frigör emotionella trauma lagrade i kropp/sinne

 • Lindrar ångest, beroende och tvångstankar och ökar oxytocinnivåer 

 • Minskar depressions symptom 

 • Ökar mängden endorfiner och minskar smärta 

 • Expanderar kapaciteten för kärlek, frid och glädje inom sig 

 • Ökar medvetenhet och klarhet 

 • Dekonstruerar negativa mönster och skapar ökad emotionell balans

Om Upplägget

Utbildningen är en inre utvecklingsresa under ett år och följer energin i det shamanska medicinhjulet. Vi bor hemtrevligt, äter läcker mat och verkar på vackra Himladal under en vecka på våren och en på hösten - platsen och retreatformen är utvald, för att omgivningen ska ge dig optimala förutsättningar på din väg. 

Efter varje kursvecka kommer du som vill certifiera dig få en hemuppgift vars syfte är att stärka dig som healer och terapeut inom sound.
Efter första veckan kan du även börja hålla övningssessioner med grupper. Efter andra utbildningsveckan kan du börja ge enskilda övningssessioner samt ta emot behandlingar av dina kurskollegor på distans.

Livet händer, och ibland är det utmanande att hålla i en praktik, trots att du gärna vill. För att ge dig den stöttning du önskar, få inspiration och möjlighet att ställa frågor och utbyta erfarenheter med dina kurskamrater, träffas vi två gånger digitalt månaderna efter varje kurstillfälle. Du har också tillgång till en privat Facebook-grupp för er kursdeltagare samt en gemensam grupp för alla som utbildat sig hos oss där du kan interagera.

Utbildningen till certifierad Ljudterapeut är på totalt 150h varav lärarledd tid är 90h samt 60h (ca 5h/månad) för egen integration och applicering i hemmiljön.  

Du har möjlighet att få din certifiering under festliga former vid vår årliga sammankomst som är öppen för alla som gått utbildning hos oss.

Du kan även välja att inte certifiera dig och erhåller då diplom för deltagagande.  

NYHET! Du kan också välja att enbart gå den första delen och certifiera dig för att hålla gruppsessioner. I denna del inkluderas första kursveckan samt coachning via två zoom-träffar. Du kommer även behöva ha övningsgrupper.

För dig som vill börja med en kortare introduktion till SoundHealing, erbjuder vi inspirerande 2-dagars retreat. Läs mer här.

The body in held toghether by sound. The presense of disease
indicates that some sounds has gone out of tune. 
- Deepak Chopra

Spiraltrappa

Vad kommer du lära dig?

Vecka 1

- HEMKOMST - 

Syd och Väst i det shamanska medicinhjulet

Första veckan kommer du få möta och förändra dina begränsande föreställningar om vem du är och vad du är kapabel till. Fokus ligger på att ge dig en stadig grund att stå på inom soundhealing och ge dig verktyg att skapa egna gruppsessioner utifrån kunskap, lyssnande och din egen unika bakgrund.

 

Efter denna vecka kommer du kunna påvisa, förstå och dela filosofin kring SoundHealing och dess potential. Du har lärt dig att tryggt och konsekvent skapa djupa, förändrande tillstånd med olika instrument och röst där läkning på fysiskt, emotionellt och själsligt plan kan ske.

Vi kommer gå igenom: 

 • Teori, begrepp och vetenskapliga resultat inom SoundHealing

 • Hur healing med ljud fungerar och hur du kan rikta den till dig själv och andra 

 • Bli medveten om och lära sig arbeta energetiskt i rummet

 • Förberedelse, genomförande och hur man skapar en plats för ceremoni

 • Hur naturen, shamansk visdom och österländska läror kan väcka din healer

 • Väck din helande röst och lär dig använda toning, mantra, chanting, medicinsånger och urnordiska rösttekniker

 • Introduktion, användning och påverkan av heliga instrument som metall- och kristallskålar, gong, shamantrumma, indianföljt, kalimba, lyra, chimes, mungiga, didj, vinare mm 
 • Introduktion till kroppens energicentra (chakra) och hur du kan balansera det med ljud  

 • Skapa sessioner och ljudlandskap utifrån elementen och chakrasystemet

 • Använda guidat tal och ljud för att försätta deltagarna i ett öppet och mottagligt tranceläge 

 • Guida deltagarna i rörelse och röst kombinerat med ljud

 • Ge 1:1 behandlingar i grupp 

 • Hur du kan facilitera sessioner där den kunskap du redan besitter är integrerad

Utöver detta så kommer vi att ha:

 • Utveckla ditt inre lyssnande och växa genom självtransformation

 • Daglig praktik och tekniker för att väcka och stärka din helande röst

 • Dagliga övningar 2:2 och i mindre grupper

 • Hålla en Healing Sound Ceremony tillsammans med kurskamrater

 • Trumresor för att öppna upp/fördjupa kontakten med kraftdjur och hjälpare

 • Sångcirkel (kursmaterialet innehåller en samling med 50-talet medicinsånger, mantra och hjärtsånger)
 • Få uppleva SoundHealing-sessioner av din lärare
 • Start- och avslutningsceremoni

Vecka 2

- EN NY VÄRLD - 

Nord och Öst i det shamanska medicinhjulet

Andra veckan fördjupar vi oss i det terapeutiska arbetet i 1:1 sessioner och träder in i en ny värld där du är alkemisten. Vi knyter samman kunskaperna från vecka 1 och går djupare in i energihantering, instrument, röst och din roll som terapeut.

 

Efter denna vecka har du lärt dig att skapa trygga rum för transformation i enskilda sessioner - både fysiskt och på distans. I och med denna vecka kommer du kunna utveckla en praktik för att arbeta med ljud efter dina behov och önskemål.

 

Efter godkännande av uppgifter och arbete med övningsklienter blir du certifierad Ljudterapeut och SoundHealer. 

Vi kommer gå igenom: 

 • Skapa trygga rum - energetiskt och fysiskt i enskilda sessioner

 • Det terapeutiska samtalet - scanna grundproblemet utifrån chakrasystemet

 • Fördjupning i hur healing med ljud fungerar och hur du kan rikta den till dig själv och andra 

 • Fördjupning i olika rösttekniker inkl. scanning och övertonssång

 • Använda instrument i enskilda sessioner. Särskild fördjupning i metallskålar, stämgafflar och skallra med även övriga instrument 
 • Fördjupning hur du kan arbeta med chakrasystemet

 • Introduktion till tekniken PranaSound för att behandla olika obalanser sittande, stående och liggande.

 • Utföra sessioner utifrån ett djupt lyssnande och där du har med all din tidigare kunskap

 • Guidat tal och ostrukturerat ljud i enskilda sessioner 

 • Guida klienten att vara aktivt deltagande med sin röst 

 

Utöver detta så kommer vi att ha:

 • Utveckla ditt inre lyssnande och växa genom självtransformation 

 • Daglig praktik och tekniker för att väcka och stärka din helande röst

 • Dagliga övningar 2:2 och i mindre grupper

 • Trumresor för att öppna upp/fördjupa kontakten med kraftdjur och hjälpare

 • Hålla en Healing Sound Ceremony tillsammans med kurskamrater

 • Sångcirkel (kursmaterialet innehåller en samling med 50-talet medicinsånger, mantra och hjärtsånger)
 • uppleva SoundHealing-sessioner av din lärare
 • Start- och avslutningsceremoni

Om Himladal

Utbildningen är förlagd på Himladal retreatgård som ligger med 45 minuters resväg från Göteborg och 25 minuter från Borås. Platsen som ligger vid vidsträckt sjö och trolska skogar är lika vacker som den låter och andas tradition och trygghet. Här har gårdens ägare, Ingrid Hermanssons förfäder levt och verkat i fem generationer.

Ingrid arbetar för att skapa ett hållbart liv och vi kommer få avnjuta hennes fantastiska och efter säsong vegetariska mat – en glädje både för ögat och gommen.

Rummen är flerbäddsrum. Vid särskilda behov finns möjlighet till enkelrum.

Vad ingår i priset?

Årsprogrammet till att bli Certifierad Ljudterapeut/SoundHealer är på 150 timmar

(90 timmar lärarledd tid och 60 timmar egen integration)

Hus i blått

Boende & mat

 • Boende (6 nätter på våren resp. hösten) på vackra Himladal i delat rum

 • Läcker och riklig daglig vegetarisk / vegansk frukost, lunch och middag

 • Fri tillgång till frukt och snacks samt kaffe och the mellan måltiderna 

Länk

Mentorstöd & uppgifter

(För Certifierad Ljudterapeut)

 • 2 st zoomträffar månaderna efter varje utbildningsvecka för uppföljning, coachning och frågor/svar

 • Mentorstöd under genomförande av 5 enskilda sessioner samt 5 gruppsessioner

 • Delta på 5 andra gruppsessioner

 • Ta emot och ge 5 distans-behandlingar (eller fysiskt om ni finns nära) av dina kurskollegor 

 • Övningar/hemuppgifter för att stärka dig som terapeut och healer inom sound

 • Tillgång till en sluten FB-grupp

Aning

Utbildning

 • Max 12-15 deltagare

 • Svenska och/eller engelska

 • Ingela Palmquist som lärare samt 1-3 utbildade assistenter

 • Gedigen kurspärm på svenska eller engelska med fakta om röst, instrument, forskning, medicinsånger och övningar
 • Diplom för deltagande på utbildningen
 • Tillgång till en FB Alumnigrupp för kursdeltagare

Star Badge

Exklusiv bonus

(För Certifierad Ljudterapeut)

 • En exklusiv, handgjord amulett/smycke som delas ut vid en högtidlig ceremoni vid den årliga träffen

 • Möjlighet till exponering på Pilgrimage Healing Academys hemsida och sociala medier
 • Möjlighet att assistera på kommande utbildningar

Heart & Hands

Extra service

 • Hämtning vid närmaste busstation, tågstation eller flygplats (på förfrågan)

 • Tillgång till bastu vissa kvällar och bad i sjön

 • Rabatt på Pilgrimage Healing Academys tjänster

 • Möjlighet att gå på årlig träff med föreläsningar och vidareutbildning

 • Flexibla betalnings-möjligheter via Klarna, kort eller faktura

Hexagon med en Cross

Ingår inte

 • Din resa från hemmet till Himladal

 • Handdukar och lakan (kan bokas för 150kr)

 • Rese- och avbokningsförsäkring

Pris

Image by Aron Fjell

1

Early Bird

Tom. 31 januari

Alla priser inkluderar boende & mat!

Certifierad Ljudterapeut/SoundHealer

35.000 kr*

Endast delta på kursen

32.000 kr*

* varav anmälningsavgift 5.000kr

Delbetalning

5000kr anm.avg. Därefter 3.090kr under 11 efterföljande månader (start 2 mån innan kursstart)

Certifierad SoundHealer

för Grupp (Del 1, 5 mån)

26.000 kr inkl anm.avg.

2

Late Bird

From. 1 februari

Alla priser inkluderar boende & mat!

Certifierad Ljudterapeut/SoundHealer

39.000 kr*

Endast delta på kursen

37.000 kr*

 

* varav anmälningsavgift 5.000kr

Delbetalning

5000kr anm.avg. Därefter 3.400kr under 11 efterföljande månader (start 2 mån innan kursstart)

Certifierad SoundHealer för Grupp (Del 1, 5 mån)

28.000 kr inkl anm.avg.

Betalning & datum

Genom vårt samarbete med Klarna kan du säkra din plats idag och betala först om 30 dagar utan extra kostnad. Med Klarna har du också möjlighet att dela upp din betalning över flera månader.

Det går också att betala med kort eller be om faktura.

Vi erbjuder också månadsvis fakturering.

Du betalar anmälningsavgiften för att boka din plats.

Resterande summa betalas två månader innan kursstart.

Vid bokning senare än två månader innan kursstart, ber vi dig betala hela avgiften i en betalning.

Hör av dig om du vill ha hjälp med betalningsmöjligheter!

Kursvecka 1: sön 28 april kl. 15 - lör 4 maj kl. 13 2024.

Två uppföljningsträffar via zoom sön 16 juni samt sön 15 september kl. 19-21 2024.

Kursvecka 2: sön 27 okt kl. 15 - lör 2 nov kl. 13 2024.

Två uppföljningsträffar via zoom sön 19 jan samt sön 16 mars kl. 19-21 2025.

Möt din ledare

Jag ser så fram emot att göra denna resa tillsammans, för ökad kontakt, frid och hemkomst

för dig och de du framgent kommer att hjälpa genom Sacred Sound.

Har du frågor? Hör av dig!

Vanliga frågor

Praktisk information

Hur anmäler jag mig?

Behöver jag delta på allt?

Här är stegen för att boka din plats:

 1. Betala anmälningsavgiften på 5000kr‎ här

 2. Efter din betalning kontaktar vi dig för vidare kommunikation och för att fylla i ett formulär.

 3. Gör den sista betalningen 2 mån innan kursstart.

 4. Meddela oss innan 1 april om du behöver arrangera transport från flyget eller närmaste bus/tågstation.

 5. Ca 6 veckor innan kursstart kommer du få ett välkomstmejl med ytterligare information. 

För bokningar senare än 2 mån innan kursstart, ber vi dig betala fullt pris i en betalning.

Vill du certifiera dig till ljudterapeut, bör du delta på alla övningar. Vi har lagt in rätt långa pauser då vila och integration är en viktig del av lärandeprocessen. Kursmaterialet täcker dessutom in mycket av det vi går igenom, så att du kan ta del av det vi går igenom i efterhand.  

Avboknings avgifter

Ta sig till Himladal

Med flyg
Den närmaste flygplatsen är Göteborg-Landvetter och ligger bara 30 minuter med bil från Himladal. Vi kan arrangera hämtning (gratis).

 

Med tåg/buss

Det är oftast enklast att ta tåget till Göteborg och därefter buss 300 till Hyssna Handel där vi hämtar dig med bil.

Bussföretag: https://www.vasttrafik.se/en/travel-planning/travel-planner/


Med bil
Himladals adress:

Tomta Nedergården 1, 515 93 Seglora

https://goo.gl/maps/rSTqQupFHocKnqcw7

Ibland ändras planer - om så är fallet gäller följande avgifter för att täcka kostnader som redan uppkommit i samband med behandlingen av din bokning:


Om avbokning sker minst 61 dagar före kursstart betalas kursavgiften tillbaka exklusive anmälningsavgiften. 60 dagar före kursstart debiteras kursavgiften fullt, ingen återbetalning sker men du kan överlåta din plats till någon annan. Detta gäller även dig som väljer en att betala av utbildningen under 12 månader. Länk till vår Avbokningspolicy i sin helhet.

Vi rekommenderar att du ser över och vid behov tecknar extra försäkring om olyckan skulle vara framme. Om du betalar med betal- eller kreditkort kan det ge dig ett avbeställningsskydd för både rese- och aktivitetskostnader. Din hemförsäkring kan innehålla avbeställningsskydd som täcker dina kostnader (tex Folksams "Resklar). Ett separat avbeställningsskydd ger ofta ett mer omfattande skydd (tex Europeiska ERV eller Gouda SE) OBS! Behöver tecknas inom 48 tim från lagd beställning.

Kärlek från våra deltagare

Image by Dana Ward
Frida Malmquist, soundhealer

Frida Malmquist

Yogalärare, Fridfullt i Habo

"Jag tror jag aldrig varit på en utbildning som känns så rätt. Jag kan förstå vilket enormt jobb som ligger bakom en sådan här kurs. Men du Ingela verkar bara vara född till att guida och heala andra.”
bottom of page