top of page

Läs vår

Avbokningspolicy

Vad gäller policyn för?

Nedan följer våra regler för avbokning av tjänster, kurser och evenemang samt sound healing utbildningar.  Observera att om tjänst, kurs eller evenemang är bokat genom separat avtal eller offert, är det avtalets eller offertens avbokningsregler som gäller.  

Om avbokningsregler finns angivet i information tillhörande en specifik tjänst, kurs eller evenemang, är det dessa regler som gäller.

Om avbokningsregler saknas eller inte regleras i eventuellt underlag, gäller de avbokningsregler som anges i denna text.  

Om någonting nedan är oklart eller om du inte finner information om vad som gäller i just ditt fall, ber vi dig kontakta oss via kontaktuppgift på hemsidan.  

2

Avbokning av tjänst

- Avbokning -

Bokad tjänst är bindande i samband med att du får ett bekräftelsemejl av oss. Avbokning mer än 24 timmar innan avtalad tid debiteras med 20% av beloppet. Avbokning mindre än 24 timmar innan avtalad tid, debiteras med fullt belopp. Ombokning som sker senare än 24timmar innan avtalad tid debiteras med 20% av priset.   

    

- Inställd kurs eller event -    

Om vi ställer in avtalad tid återbetalar vi din betalning i sin helhet. 

3

Avbokning av kurs* eller event

*Se specifika regler för våra sound healing utbildningar under kapitel 4.

 

- Avbokning - 

Bokad kurs eller event är bindande i samband med att du får ett bekräftelsemejl av oss. Avbokning senast 14 dagar innan ger pengarna tillbaka minus 20% i administrativ kostnad. Avbokning inom 14 dagar ger ingen återbetalning.

- Sjukdom eller annat akut tillstånd -   

Om en deltagare till en kurs eller event hastigt insjuknar eller annan akut situation inträffar så som nära familjemedlems död, som omöjliggör deltagande, sker ingen återbetalning. Deltagaren erbjuds däremot plats på nästa kurs eller event, mot en hanterings- och avbokningsavgift på 20% av priset. För byte av kurs- eller eventtillfälle krävs avbokning innan start samt läkarintyg vid olycka eller sjukdom.   

    

- Inställd kurs eller event -    

Om vi ställer in kurs eller event återbetalar vi din betalning i sin helhet. Vid avbokning på grund av Force Majeure (så som pandemi, naturkatastrof eller krig) som inte är vårt ansvar, kan bokningen användas inom två år från aktuellt datum.   

4

Avbokning och villkor av utbildning som ingår i årsprogrammet till diplomerad Sound Healer

- Utbildningssteg - 

Villkor för att gå någon av fördjupningsmodlerna (M2, M3 och M4) är att först ha gått M1.  Upplägget följer det shamanska medicinhjulet, men då fördjupningsmodulerna är fristående så kan du välja en annan ordning. 

  

- Avbokning -   

Anmälan är bindande i och med köp av utbildning via hemsidan. Vid avbokning ska detta meddelas oss omgående och skriftligt. Följande avbokningsregler gäller:   

Fram till 61 dagar före utbildningsstart, återbetalas utbildningsavgiften minus en hanterings- och avbokningsavgift på 20%.   

Sker avbokningen senare än 60 dagar före utbildningsstart, kommer 50% av avgiften att återbetalas. Sker avbokningen inom 21 dagar innan utbildningsstart, eller ingen avbokning, sker ingen återbetalning.   

Eventuella återbetalningar kommer att göras efter startdatumet för utbildningen du har bokat för.   

   

- Sjukdom eller annat akut tillstånd -   

Om en deltagare till en utbildning hastigt insjuknar eller annan akut situation inträffar så som nära familjemedlems död, som omöjliggör deltagande, sker ingen återbetalning. Deltagaren erbjuds däremot plats på nästa utbildning, mot en hanterings- och avbokningsavgift på 20% av kurspriset. För byte av utbildningstillfälle krävs avbokning innan utbildningsstart samt läkarintyg vid olycka eller sjukdom.   

    

- Inställd kurs -    

Om vi ställer in utbildningen återbetalar vi din betalning i sin helhet. Vid avbokning på grund av Force Majeure (så som pandemi, naturkatastrof eller krig) som inte är vårt ansvar, kan bokningen användas inom två år från aktuellt datum.   

  

- Försäkringar -    

Vi rekommenderar att du tecknar en full reseförsäkring som täcker alla dina resor, flyg, sjukvård etc. och om möjligt ditt deltagande i kursen så att du i händelse av oförutsedda omständigheter kan göra anspråk på återbetalning via ditt försäkringsbolag.   

I vanliga hem/reseförsäkringar (tex Folksams ”Resklar”) brukar det ingå möjligheten att få tillbaka pengar för både resa och kursavgift. 

Image by Mel Poole
bottom of page