top of page

Läs vår

Avbokningspolicy

Vad gäller policyn för?

Nedan följer våra regler för avbokning av tjänster, kurser och evenemang samt sound healing utbildningar.  Observera att om tjänst, kurs eller evenemang är bokat genom separat avtal eller offert, är det avtalets eller offertens avbokningsregler som gäller.  

Om avbokningsregler finns angivet i information tillhörande en specifik tjänst, kurs eller evenemang, är det dessa regler som gäller.

Om avbokningsregler saknas eller inte regleras i eventuellt underlag, gäller de avbokningsregler som anges i denna text.  

Om någonting nedan är oklart eller om du inte finner information om vad som gäller i just ditt fall, ber vi dig kontakta oss via kontaktuppgift på hemsidan.  

2

Avbokning av Borås Frequency Festival

- Avbokning -

Skulle dina planer ändras efter att du anmält dig, återbetalas 50% om du anmäler förhinder senast 1 månad innan. Därefter ingen återbetalning. Platsen kan dock överlåtas.

 

- Sjukdom eller annat akut tillstånd -  

Om en deltagare hastigt insjuknar eller annan akut situation inträffar så som nära familjemedlems död, som omöjliggör deltagande, kan du ansöka om ersättning från ditt försäkringsbolag.

Vi rekommenderar att du ser över och vid behov tecknar extra försäkring om olyckan skulle vara framme. Vid kortbetalning kan avbeställningsskydd ingå för både rese- och aktivitetskostnader. I vissa hemförsäkringar kan även detta skydd ingå, eller finnas som tillägg (tex Folksams "Resklar). Det finns även separata avbeställningsskydd att teckna (tex med Europeiska ERV). Dessa behöver tecknas inom 48 tim från lagd beställning.

- Inställd festival -    

Om vi ställer in festivalen återbetalar vi din betalning i sin helhet. 

3

Avbokning av tjänst

- Avbokning -

Bokad tjänst är bindande i samband med att du får ett bekräftelsemejl av oss. Avbokning mer än 24 timmar innan avtalad tid debiteras med 20% av beloppet. Avbokning mindre än 24 timmar innan avtalad tid, debiteras med fullt belopp. Ombokning som sker senare än 24timmar innan avtalad tid debiteras med 20% av priset.   

    

- Inställd tjänst -    

Om vi ställer in avtalad tid återbetalar vi din betalning i sin helhet. 

4

Avbokning av kurs* eller event

*Gäller ej våra sound healing utbildningar. Se policy under kapitel 5.

- Avbokning - 

Bokad kurs eller event är bindande i samband med att du får ett bekräftelsemejl av oss. Avbokning senast 14 dagar innan ger pengarna tillbaka minus 20% i administrativ kostnad. Avbokning inom 14 dagar ger ingen återbetalning.

- Sjukdom eller annat akut tillstånd -   

Om en deltagare till en kurs eller event hastigt insjuknar eller annan akut situation inträffar så som nära familjemedlems död, som omöjliggör deltagande, sker ingen återbetalning. Deltagaren erbjuds däremot plats på nästa kurs eller event, mot en hanterings- och avbokningsavgift på 20% av priset. För byte av kurs- eller eventtillfälle krävs avbokning innan start samt läkarintyg vid olycka eller sjukdom.   

    

- Inställd kurs eller event -    

Om vi ställer in kurs eller event återbetalar vi din betalning i sin helhet. Vid avbokning på grund av Force Majeure (så som pandemi, naturkatastrof eller krig) som inte är vårt ansvar, kan bokningen användas inom två år från aktuellt datum.   

5

Avbokning och villkor av utbildning som ingår i årsprogrammet till diplomerad Sound Healer

Nedan följer våra regler och villkor för utbildningar som ingår i årsprogrammet till diplomerad Sound Healer. 

Om någonting nedan är oklart eller om du inte finner information om vad som gäller i just ditt fall, ber vi dig kontakta oss via kontaktuppgift på hemsidan.  

- Utbildningssteg -

Villkor för att gå någon av fördjupningsmodulerna (M2, M3 och M4) är att först ha gått M1.  Upplägget följer det shamanska medicinhjulet så vi rekommenderar dig att gå modulerna i följd, men då fördjupningsmodulerna är fristående så kan du välja en annan ordning.

Anmälan är bindande i och med köp av utbildning via hemsidan. Vid avbokning eller ombokning ska detta meddelas oss omgående och skriftligt. För att täcka våra kostnader som inträffar i och med din bokning, gäller följande:

- Avbokning -  

- Fram till 9 veckor före utbildningsstart, återbetalas utbildningsavgiften minus en hanterings- och avbokningsavgift på 20%.  

- Fram till  6 veckor före utbildningsstart återbetalas 50% av avgiften. Därefter är ingen återbetalning möjlig, men du kan överlåta bokningen till någon annan.

Eventuella återbetalningar görs efter slutdatumet för utbildningen du har bokat för.  

- Ombokning -  

- Fram till 9 veckor före utbildningsstart kan du boka ett annat datum mot en hanteringsavgift på 15% av utbildningskostnaden.

- Fram till 6 veckor före utbildningsstart kan du boka ett annat datum mot  50% av utbildningsavgiften.

Därefter är inte ombokning möjlig.  

   

- Sjukdom eller annat akut tillstånd -  

Om en deltagare till en utbildning hastigt insjuknar eller annan akut situation inträffar så som nära familjemedlems död, som omöjliggör deltagande, kan du ansöka om ersättning från ditt försäkringsbolag.

Vi rekommenderar att du ser över och vid behov tecknar extra försäkring om olyckan skulle vara framme. Vid kortbetalning kan avbeställningsskydd ingå för både rese- och aktivitetskostnader. I vissa hemförsäkringar kan även detta skydd ingå, eller finnas som tillägg (tex Folksams "Resklar). Det finns även separata avbeställningsskydd att teckna (tex med Europeiska ERV). Dessa behöver tecknas inom 48 tim från lagd beställning.

   

- Inställd kurs -   

Om vi ställer in utbildningen återbetalar vi din betalning i sin helhet. Vid avbokning på grund av Force Majeure (så som pandemi, naturkatastrof eller krig) som inte är vårt ansvar, kan bokningen användas inom två år från aktuellt datum.  

Image by Mel Poole
bottom of page