top of page

60% minskad smärta under sound healing

Uppdaterat: 19 jan. 2023

En studie om hälsoeffekter med klangskålar, gongar och klockor.


Läs studien i sin helhet på PubMed
I en studie på University of California, San Diego 2017 använde man klangskålar, gongar och klockor i en sk. ljudmeditation. Man mätte känsloläge, ångest, smärta och andligt välbefinnande. 62 kvinnor och män deltog. Fortsätt läsa om resultatet nedan.

Resultat

Resultatet visade signifikant minskning av spänning, ilska, trötthet och nedstämdhet, särskilt för de deltagare som var helt nya för denna typ av terapi. Jag ser detta som ett bevis för att sound healing verkligen är till för alla. Fler resultat som rapporterades är:

  • Upplevd smärta minskade med 60% i åldersgruppen 40-59 år

  • Det andliga välbefinnandet ökade signifikant hos deltagarna.


Om instrumenten

Klangskålar, gongar och klockor är rika på övertoner, vilket vi idag vet hjälper bl.a. hjärnans frekvenser att sakta ner. Vi vet också från andra studier att ljud från exempelvis gongen, revitaliserar och föryngrar våra celler på ett fascinerande sätt. Vissa studier visar till och med hur celltillväxt som inte är bra för oss, som exempelvis cancer, kan förstöras av dessa vibrerande instrument och vår egen röst.


För mig är detta ett tydligt bevis på hur toner, rytmer och vibrationer är intimt sammanlänkat med förutsättningen för hela vår existens.


"Utan musik skulle livet vara ett misstag" – Friedrich Nietzsche

Sammanfattning

Ja, idag vet vi hur stor och läkande potential vissa ljud har på oss, då liknande resultat produceras gång på gång. Vill du veta mer? Läs om fler spännande studier på bloggen, upplev en soundhealing session genom att klicka här eller utbilda dig inom soundhealing på våra utbildningar. Läs mer om det här.


Vad tyckte du om den här artikeln? Lämna en kommentar!


18 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

コメント


bottom of page