top of page

Gongbad för friskare blodceller

Uppdaterat: 19 jan. 2023

Studier med pionjär inom gongbad visar på slående resultat.


Richard Rudis. Bilden är lånad från Paiste Gongs


Richard Rudis är en av de främsta pionjärerna i väst inom att använda gongen och andra Himalaya-instrumet i den tibetanska traditionen. Han har studerat österländsk filosofi i över 30 år och har använt traditionella Himalaya-instrument och undervisat i ämnet sedan 1988. Han är också författare och filmskapare.


Skapare av namnet "gongbad"

Richard arbetar utefter Vajrayana-buddhismens principer, specifik helig geometri, matematik och instrumentering. Han skapade den första gongbad-upplevelsen för 23 år sedan och har sedan dess utfört över 1000 gongbad i USA och internationellt. Han har haft sessioner för över 35000 personer.


Rudis arbetar även med tibetanska skålar för healing, stress reduktion, biofeedback, chakrabalansering och celltoning. Tonerna skapar en "frekvensföljande respons" som skapar en synkronisering mellan vänster och höger hjärnhalva. Effekten av detta blir avslappning, kreativitet och en känsla av balans. Meditation med ljudet hjälper till att bli i samklang med det universella ackordet som är grunden för tillvaron och kärnan i vår inre "stilla punkt".


“A Gong Bath doesn’t require a belief structure or study or ability to find a yogic position. All you have to do is just be there and have an open heart and lie down.” - Richard Rudis


Vad händer med blodcllerna vid ett gongbad?

Eftersom de övertonsrika instrumet som används inom sound healing har en tydlig effekt på vattnets vibration och struktur bestämde sig Rudis för att även undersöka hur blodet förändras genom ett gongbad.


Försöket utgjordes av att man tog blodprov med 2 timmars mellanrum - före och efter ett gongbad på 20 minuter.

Resultatet var fascinerande.

Innan gongbadet var de röda blodkropparna uttorkade och hade "klibbat" ihop sig. De vita (som är vårt immunförsvar) var också skadade. Direkt efter gongbadet så var de röda blodkropparna som en frisk cell ska vara - runda, hela och rörliga. Även de vita blodkropparna hade förändrats; de var mycket större, ljusare och hade en förbättrad funktion.


Betydande förändringar

Detta var delar som studerades:

 • Aktivitetsnivån eller bristen på aktivitet hos immunsystemet

 • Tillståndet för de röda blodkropparna

 • Detektering av närvaron av parasiter, jäst, svamp, mögel och graden av sådan aktivitet

 • Observation av fenomen associerade med obalans i blodsocker

 • Observation av egenskaper associerade med dålig absorption av fetter

 • Observation av egenskaper associerade med proteinmalabsorption

 • Observation av fenomen associerade med näringsbrist/vitaminbrist/mineralbrist

 • Observation av kristallina former som fibrösa tumörer, urinsyra, kolesterol och mikrogifter

Förändringar som uppmättes efter ett gongbad:

 • Blodets flöde och upptag av av syre och näringsämnen förbättras

 • Röda blodkroppar är mindre överbelastade, cellens energipotential ökar

 • Immunförsvaret är stimulerat

 • Vita blodkroppar har större aktivitet samt är större och ljusare

 • Inflammationsindikatorn minskade


Summering

Vill du själv uppleva gongens vibrerande kraft, tibetanska skålar, klockor och andra läkande instrument? Kom på en individuell sound healing session (klicka här) eller utbilda dig inom sound healing (klicka här) för att kunna hjälpa dig själv och andra.


Se Richard Rudis filmer nedan, läs bifogad artikel och tala om vad du tänker!


Läs artikeln "Gong Bath — the sound of serenity" om Richard Rudis i Denver Post 3 maj 2016


Film Del 1

Film Del 2


101 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page