top of page

Positiv inverkan på mental hälsa med trumning

Uppdaterat: 19 jan. 2023

Forskning visar att ljudterapi hjälper mot ångest och depression.


Trumman sägs vara vårt allra äldsta instrument. Vi har lyssnat till rytmen av vår mammas hjärta sedan vi låg i hennes mage och hela livet, allt från vår kropps inre rytmer till årstidernas cykler. Kunskapen om hur trumman kan läka oss har använts av våra förfäder i årtusenden. Jag är glad att även vår nutida vetenskap hittar sätt att minska dagens största pandemi - psykisk ohälsa.


"The experience is so hard-wired into our biological, social and spiritual DNA that even preschool children as young as 2,5 years appear to be born with the ability to synchronize body movements to external acoustic beats when presented tin social context, revealing that drummning is an inbord capability and archetypal social activity" – Sayer Ji, National Health Federation

10-veckors program

Royal College of Music genomförde en studie där deltagare fick trumma i grupp under 10 veckor. Resultatet visade sig vara högst signifikant: ångest minskade med 20% och depression med så mycket som 38 %.


En preliminär studie publicerad i Psychotherapy and Psychosomatics, och en kontrollerad studie, publicerad i PLOS ONE, visade också att ett 10-veckors program med trumning i grupp kan förbättra mental hälsa. Social ångest minskade med 23 % och det mentala välbefinnandet ökade med 16 %. Tre månader efter försöket var förbättringen konstant.


Depressoion kopplat till inflammation

Forskning under de senaste två decennierna har visat att många psykiska tillstånd, inklusive depression, är kopplade till inflammation i immunsystemet. Under ovan försök gjorde man en salivanalys, där man fann att trumningen var inflammationshämmande.


Fler studier kring positiva effekter vid trumning är:

  • Boostar immunförsvaret och minskar stress. Läs artikel i Meadville Medical Center

  • Minskat blodtryck. Läs studie publicerad i Journal of Cardiovascular Medicine

  • Minskad smärta genom endorfiner. Läs studie från Evolutionary Psychology

  • Transcendentala upplevelser. Läs studie från Department of Cognitive Biology at the University of Austria

  • Minskar vit substans i hjärnan (Huntingtons sjukdom). Läs studie

  • Grav ångest och PTSD. Läs studie publiserad i Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine


Sammanfattning

Min upplevelse är att när vi bortom ord, status och bakgrund skapar tillsammans i rytm, musik, rörelse och sång, så kan inte längre de (tanke)strukturer som håller oss fast ha ett grepp om oss. Våra positiva och läkande system börjar fungera och vår hälsa återställs. Detta är långt mer effektivt än att bara prata och med tanke på alla studier som finns, och det stora behovet av metoder som hjälper människor att må bättre, så är terapeutiska ljud genom trumning fantastiskt!


Så sätt igång din bästa, rytmiska musik! Ta fram en trumma och kör!

Vill du uppleva en enskild sound healing session? Vi designar den efter ditt behov, vilket te.x. kan handla om att som en del tillsammans trumma. Läs mer och boka här.

Du kan också utbilda dig inom sound healing om du vill lära dig att hjälpa dig själv och andra. Utefter förfrågan håller vi även workshops inom olika områden.Referenser

10 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla
bottom of page